Slottet och Karlsborgs slott

Vy över Slottet

Slottet är ett fiskeläge mellan Hamburgsund och Heestrand. Bebyggelsen, sjöbodar och bostadshus, ligger på den smala remsan mellan stranden och de branta bergen. Fiskeläget har fått sitt namn efter slottet Karlsborg, som låg på berget Hornborg i norra delen av samhället. Av Karlsborg återstår idag endast rester.Ibland används även namnet Hornborgs slott.

Karlsborg har troligen från början varit en fornborg. Vid foten av klippan låg redan på medeltiden, kanske tidigare, Ranrikes (norra Bohusläns) tingsplats. År 1455 upprustades borgen av den svenske kungen Karl Knutsson Bonde, som hade aspirationer på den norska kronan. Kommendant på borgen var Tord Bonde som, enligt Karlskrönikan, mördades på Karlsborg år 1456.

Gustav Vasas trupper gjorde infall i det då norska norra Bohuslän under 1520-talet. År 1525 flyttade Kung Gustav sin fogde från Olsborg i Bullaren till det ännu en gång restaurerade Karlsborg. Säkerligen var avsikten med att etablera sig på Karlsborg att därigenom få bättre kontroll över kustseglationen längs Bohuskusten. Inomskärsleden var en viktig transportled mellan de förenade rikena Danmark och Norge. Ytterligare ett skäl var att i händelse av att Göta älvs mynning spärrades av av danskarna så skulle handeln västerut, med bl a  Holland och England, ändå kunna fortsätta men nu med Slottefjorden som hamn.

1526-30 var Jacob Krumme fogde på Karlsborg, därefter Åke Claesson Tott. År 1531 drogs borgen in i det storpolitiska nordiska maktspelet. Borgen stormades av Kristian den II:s trupper som nergjorde hela garnisonen och förstörde borgen. Borgen återuppfördes aldrig.

Mer om borgarna och deras historia finns här.

Idag har en rekonstruerad vikingaby, Hornbore by, uppförts strax norr om Slottet. En helg varje sommar spelas ett vikingaspel, Hornbore ting, på den gamla tingsplatsen.

Karta över Slottet

Karta över Slottet

Historiska länkar

Kulturminnesvårdsprogrammet om Slottet, Tegelstrand, Hornborgs slott och Karlsborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ur Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa (Slottet)

Om Hornbore by och Hornbore ting Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler länkar

Tanums e-museum

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede