Buss, båt och tåg

Kollektivtrafik

Västra Götalandsregionen bestämmer utbudet av kollektivtrafik i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är tillika regional kollektivtrafikmyndighet och ensam ägare till Västtrafik AB.

Västtrafik AB planerar, upphandlar och tillhandahåller kollektivtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Trafikutövarna utför den operativa driften. Lokaltrafiken i Tanums kommun utförs av Nettbuss AB.

Se länkar till höger för information om tidtabeller, möjligheter att lämna synpunkter med mera.

Här finns en karta där du kan se var exempelvis buss- och tågstationer finns i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tele och datakommunikation

Kommunen vill ge alla som bor och arbetar inom Tanums kommun tillgång till modern tele- och datorkommunikation till en låg kostnad. Bra informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet till förändringar i arbetsmönster och transportbehov och ökar valmöjligheten både vad gäller boende, arbete och studier. Tekniken ger valfrihet. Här kan du läsa mer om fiberutbyggnaden.

Väg och räls

E6 mot Oslo och Göteborg går genom kommunen. Mot öster har vi vägförbindelse med Dalsland, Värmland och Vänerregionen. Väg och järnväg är bra komplement till varandra. För att nå Tanum via räls från Göteborg eller Strömstad finns järnvägsförbindelse på Bohusbanan.

Flyg till Tanum

Inrikes, utrikes, lokalt eller bara för nöjes skull - vi har flygplatser inom räckhåll. Närmaste flygplats med inrikestrafik är Malöga i Trollhättan, cirka en timmes bilresa från Tanumshede. Vill du flyga utrikes finns Landvetter i Göteborg. För sportplan och andra mindre flygplan har vi ett flygfält i närheten av Fjällbacka. Bara någon mil norr om kommungränsen, i Strömstads kommun, ligger Näsingefältet som trafikeras av något större plan.

Sjövägen

Transporter på sjön har gamla traditioner hos oss. Allt från vikingatiden till skutsjöfarten under 1800-talet och 1900-talets början. Sjötransporten är både billig och miljövänlig.

Längs vår kuststräcka finns hamnar för såväl handelssjöfart som yrkesfiske. För kustsjöfarten finns hamnar i Grebbestad och Fjällbacka och för yrkesfisket finns hamnar från Resö i norr till Hamburgsund i söder.