Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden Länk till annan webbplats. får du dygnet runt allmän information som vägleder dig inför din ansökan eller anmälan. Guiden är digital och kan hjälpa dig med din frågeställning. Vidare till Bygglovsguiden Länk till annan webbplats.

Längre handläggningstider för byggärenden

Bygglovsavdelningen har under en längre period haft en stor mängd inkommande ärenden och avdelningen har därför fler ärenden än vanligt att hantera. Det gör att handläggningstiden i inlämnade bygglov och svarstid på e-post och telefon blir längre än vad den brukar vara och vi ber dig ha överseende med detta. Vi hanterar ansökningar och svarar på frågor så fort vi kan.
Tack för visad förståelse!

Fjällbacka

När någon vill uppföra eller ändra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar med mera.

Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

Vid rivning av byggnad måste viss hantering av avfall och material ske på ett hållbart sätt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede