Förenklad delgivning

Från och med den 1 maj 2019 använder miljö- och byggnads­förvaltningen förenklad delgivning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen använder sig av förenklad delgivning angående bygg-, miljö-, hälsoskydd-, livsmedel- och tobaksärenden.

Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller ett företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går parten emot.

Så här går förenklad delgivning till:

  • Först kommer ett brev som innehåller den handling som ska delges dig.
  • Det andra brevet är ett meddelande om att förvaltningen har skickat handlingen. Brevet skickas första arbetsdagen efter det första brevet.
  • Har du bara fått det andra brevet, men inte det första med själva beslutet, bör du snarast kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.
  • Breven skickas till senast kända adress. Om breven kommer i retur skickas brev till din folkbokföringsadress/företagsadress, om denna är en annan än den senast kända adressen.

När har du fått del av handlingen?

Du anses ha fått del av handlingen när två veckor har gått från den dag då förvaltningen skickade beslutet.

Exempel:
Om det första brevet skickas den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars. Då tiden för överklagande är tre veckor så räknas de tre veckorna från den 15 mars till den 5 april.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan delge handlingar på annat sätt. Detta kan innebära att du måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto eller på annat sätt skriva under att du blivit delgiven.

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss!

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (till exempel på grund av semesterresa) bör du se till att någon annan tar hand om din post för att inte missa viktiga försändelser.

För mer information:

Delgivningslagen (2010:1932) 22-26 §§ om förenklad delgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede