Biltvätt

BiltvättFörstora bilden

Foto: Johanna Olsson, Mellersta Bohuslän

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Tvätta i biltvätt

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatisk tvätt, gör-det-själv-hallar och verksamheter som utför tvätt åt dig i kommunen. Tvättar och hallar ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.

Om man inte har tillgång till en biltvätt så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på gräs eller grusplan med miljömärkta produkter (Svanen eller Bra miljöval). Då har föroreningarna möjlighet att fastna i de översta jordlagren medan vattnet kan fortsätta ner i marken och filtreras grovt innan det når vårt gemensamma grundvatten. Organismerna som lever i marken är tåligare än de som lever i vattnet.

Tvättvattnet är förorenat

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner ut orenat i vattendrag, sjöar och hav.

Smutsvattnet från en tvätt av bilen innehåller föroreningar som metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Det är föroreningar som är skadliga för både människor och miljö.

Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men de klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. Ämnena kan ibland också skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter!

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel.

Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede