Miljö för företag

Lagstiftningen berör många verksamheter

Det ställs idag stora krav på företag som påverkar miljön. Det är viktigt att du som företagare känner till i vilken utsträckning din verksamhet omfattas av miljöbalken och bestämmelserna runt miljöbalken, den lagstiftning som gäller all verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa.

Företag kan påverka miljön på många olika sätt, till exempel genom att använda kemikalier, orsaka buller eller utsläpp till mark och vatten.

Även sådant som att gräva i förorenad mark kan påverka miljö eller hälsa, eftersom grävarbetet innebär risk för spridning av föroreningen.

I miljöbalken används särskilda begrepp:

Verksamhet och verksamhetsutövare i stället för företag och företagare.

Miljöfarlig verksamhet är allt som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras i 9 kapitlet miljöbalken. Regler som berör miljöfarlig verksamhet finns i många av balkens avdelningar. Av särskild betydelse är 1 kapitlet 1 § och 2 kapitlet i miljöbalken.

På följande sidor finns översiktlig information som kan underlätta företagets miljöarbete.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede