Muddring

Anmälan till länsstyrelsen första steget

Om du planerar att muddra eller tippa muddermassor måste du först anmäla detta till länsstyrelsen, som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser.

Tippning av muddermassor inom ett vattenområde hanteras enligt bestämmelserna om dumpning i 15 kap miljöbalken. För dumpning av muddermassor gäller ett generellt förbud. Havs- och vattenmyndigheten kan genom beslut i det enskilda fallet medge dispens från förbudet, om dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

Mer information finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede