Klimatförändringar och miljö

Klimatfrågan är en global angelägenhet. Det finns många mål på internationell, nationell och regional nivå, som styr klimatarbetet. Tanums kommun förhåller sig till de målen och har en ambition att ligga i framkant med vårt klimat- och miljöarbete.

Vision för Tanums kommun beskriver en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i hällristningar och kulturmiljöer, ska hela kommunen utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som stärker Tanums identitet med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd.

Tanums kommun arbetar aktivt för en hållbar utveckling. Det sker på många plan inom många olika verksamheter. Här är några exempel:

Klimat- och miljöstrategi

Kommunfullmäktige fattade i början av år 2020 beslut om att anta en klimat- och miljöstrategi. Målet med strategin att minska klimatpåverkan från kommunens verksamhet.

Läs mer om Tanums kommuns klimat- och miljöstrategi.

Energirådgivare

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri och opartisk energirådgivning till privatpersoner, småföretag och föreningar. Mer information om energirådgivare

Second hand

Återbruket är en second hand-butik som har fokus på miljö och återanvändning. Den drivs av arbetsmarknadsenheten. Återbruket finns i Tanumshede. Mer information om Återbrukets second hand-butik.

Variato är en second hand-butik i Tanumshede, där det finns kläder och hantverk till salu. Variato drivs av daglig verksamhet. Mer information om second hand-butiken Variato Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunala naturreservat

I Tanums kommun finns ett 30-tal naturreservat, fyra av dessa är inrättade av kommunen:

  • Falkeröds lindskog
  • Klättas betesmarker och randskogar
  • Norra Ejgde randlövskog
  • Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Mer information om kommunala naturreservat

Samhällsplanering

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. I Tanums kommun finns Översiktsplan 2030, som beskriver hur Tanum ska utvecklas mot en långsiktigt hållbar kommun med livskraftiga samhällen och en levande landsbygd där invånarnas livskvalitet och goda folkhälsa förenas med god miljö. Kommunen ska arbeta för en robust samhällsstruktur som ger invånarna möjlighet att göra hållbara val i sin vardag. Mer information om översiktsplan 2030

Tanums kommun har också antagit en Blå ÖP, en fördjupad översiktsplan för havsområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner. Syftet med Blå ÖP är att planen ska ligga till grund för en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling och en hållbar resursanvändning. Mer information om Blå översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede