Kommunens planarbete

vy över Tanumshede

Kommunen har ansvar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen syftar till att visa hur kommunen kan utvecklas i framtiden. I planeringen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och på detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. I en översiktsplan tar politikerna ställning till hur marken i kommunen ska användas i stora drag. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar, bestäms i en detaljplan.

Möjlighet att påverka

När en översiktsplan tas fram ges alltid tillfällen till samråd. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. När en detaljplan tas fram får sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter under samrådstiden.

Aktuell information

Foto planområde Tanums-Gissleröd 1:9, 1:10, Svinnäsvägen

Detaljplan för del av Tanums-Gissleröd 1:9 med flera, Svinnäsvägen

Samråd pågår till och med
2022-09-08

Foto planområde Tanums-Gissleröd 1:9, 1:10, Svinnäsvägen

Detaljplan för Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren

Samråd pågår till och med
2022-09-08

Foto planområde ändring DP Fjällbacka 176:124, Vetteberget

Ändring av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget

Granskning pågår till och med
2022-07-14

Foto detaljplan Oppen 3:4, busshållplats och smitväg

Detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållplats och smitväg

Detaljplanen har fått laga kraft
2022-04-28

Foto detaljplan Fjällbacka 136:2, 136:3, Badis

Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis

Detaljplanen har fått laga kraft
2021-12-29

Ortofoto planområde, ändring av detaljplan för Ertseröd 1:5, 1:7

Ändring av detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Ändring av detaljplan har fått laga kraft 2021-11-23

Ortofoto planområde, detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Detaljplanen har fått laga kraft
2021-07-21

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Kartportal för bygga och bo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här hittar du information om planer, verkställda och pågående, samt tomter som är till försäljning.