Naturen i Tanum

JorefjordenFörstora bilden

Jorefjorden

Tanums kommun uppvisar, från väster till öster, en rad olika naturmiljöer.

Längst i väster finns djupa havsområden med en för landet unik artrikedom. Där finns ytterskärgårdens kala skär och en innerskärgård med flera stora öar med gles vegetation och kalkpåverkad flora.

En kustremsa med smala sund, grunda leror och långa, inskurna vikar övergår i ett småskaligt jordbrukslandskap i lerfyllda dalgångar mellan höga, kala granitberg.

Lövskogarna i Tanums kommun är företrädesvis långa och smala randskogar längs bergskanterna.

Efterhand får naturen alltmer karaktär av ett skogslandskap där barrträden tar vid mellan myrar, sjöar och vattendrag. Vid Bullaresjöarnas stränder och dalgångar finner vi åter det småskaliga jordbrukslandskapet.

Längst i öster dominerar barrskogslandskapet med inslag av stora hällmarksområden, myrar, sjöar, tjärn och vattendrag.

Havet och det variationsrika landskapet, samt människans närvaro ända sedan istidens slut har gett oss en mängd olika naturmiljöer där en mångfald av växter och djur har sina livsmiljöer.

Logotype för LONA-projektet

Lokala naturvårdsprojekt

LONA - den lokala naturvårdssatsningen är ett statligt initiativ för att främja lokalt långsiktigt naturvårdsengagemang. Bidrag kan sökas från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Det är bara kommuner som kan ansöka om bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt, tillexempel föreningar eller privatpersoner. Projekten genomförs sedan antingen i kommunal regi eller av initiativtagaren som tecknat avtal med kommunen. Intresseanmälningar om att starta ett LONA-projekt i Tanums kommun behöver komma in till kommunen senast 31 augusti för bedömning och handläggning under hösten. Sista ansökningsdag till Länsstyrelsen är 1 december.

Mer information om LONA finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pågående LONA-projekt i Tanums kommun

Under 2023 pågår två LONA-projekt. Nedan presenteras de.

Raftön ängar och betesmarker

Projektet blev beviljat LONA-bidrag 2022. Projektet är en förlängning av LONA-projektet ”Raftö ängar och grönområden-initial röjning” och fortsätter nu under namnet ”Raftö ängar och grönområden- restaurering”. LONA-projektet sträcker sig till 2024, men skötseln och utvecklingen av Raftö ängar och grönområden är ett långsiktigt arbete som föreningarna planerar att sköta för kommande generationer. Åk dit och kolla så kan ni få se en fantastisk miljö växa fram och under sommarhalvåret träffa både hästar, får och kor. Klätta-Raftöns samfällighetsförening och Raftön södra ängens intresseförening är initiativtagare till projektet och driver arbetet.

En åtgärd i restaureringsarbetet på Raftön var att bränna högvuxet gräs. Foto: Johannes Simu

Restaurering av Hökemyrsdammen

Projektet beviljades bidrag under 2023 och ska pågå året ut. Målet med projektet är att restaurera den norra delen av Hökemyrsdammen så att djur och växtliv i dammen kan återetableras och på så sätt bidrar till biologisk mångfald, främst med avseende på grodor, salamandrar, vattensnok, kräldjur etcetera. Dammen blir oregelbundet oval på cirka 400 kvadratmeter inklusive upp till 6 meter strandzon, svagt sluttande kanter med en djupare del på cirka 2 meter. Projektet är initierat av en privatperson.

Utgrävning av Hökemyrsdammen pågår. Foto: Tony Rydebrink

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede