Trafik och gator

Gata i GrebbestadFörstora bilden

Kommunen sköter för närvarande väghållningen i kommunens tätorter med vissa undantag.

Trafikverket är väghållare för vissa genomfartsleder. På landsbygden ansvarar vägföreningar för väghållningen.

Felanmälan

Vattenläcka, fel på VA-ledning

Gatubelysning

Vid felanmälan av kommunens gator och vägar kontakta kundcenter, kontaktuppgifter finns till höger.

Gator och renhållning

Snöröjning och sandning

Slamtömning

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-183 79

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede