Kommun & politik

Ordförandeklubba

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Tanums kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val fått förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten.

Beslutar om din vardag

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I Tanums kommun är det 41 ledamöter i kommunfullmäktige som sammanträder varje månad utom under sommaren. De folkvalda politikerna i Tanums kommun beslutar om en mängd olika frågor som påverkar din vardag. Det kan handla om att utveckla förskola, skola och äldreomsorg, att planera nya bostadsområden eller hur gator, torg och parker ska se ut.

Så här kan du påverka

Ett sätt att påverka politiken i Tanums kommun är att vara med och välja de politiker som styr kommunen. Det gör du i de allmänna valen vart fjärde år. Det går även att påverka de folkvalda politikerna mellan valen. Det går att kontakta våra politiker direkt.

Sök politiker i politikerdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede