Diarium och arkiv

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring. Mer om allmänna handlingar.

Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man för dagbok över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten.

Kontakt med diarium

Varje nämnd har ett eget diarium där de allmänna handlingarna registreras. Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post eller telefon till respektive nämnd. Se kontaktinformation nedan.

Postlista

Här presenteras veckovis postlistan för kommunens samtliga diarier.

För att få mer information om något ärende, kontakta respektive förvaltning. Se förkortningen på diarienumret längst till vänster på postlistan.

 

Nämnd

Telefon

E-post

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

0525-180 00

bun.diarium@tanum.se

Kommunstyrelsen (KS)

0525-180 00

ks.diarium@tanum.se

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 

mbn.diarium@tanum.se

- Planavdelningen

0525-180 00

 

- Bygglovsavdelning

0525-180 00


- Miljöavdelningen

0525-180 00

 

Omsorgsnämnden (ON)

0525-180 00

on.diarium@tanum.se

Revisionen (REV)

0525-180 00

rev.diarium@tanum.se

Tekniska nämnden (TN)

0525-180 00

tn.diarium@tanum.se

Tanums Bostäder AB (TBAB)

0525-180 00

info@tanumsbostader.se

Tanums Hamnar AB (THAB)

0525-180 00

info@tanumshamn.se

 

E-post hanteras som brev, inkommande fax eller motsvarande offentlig handling.

Text

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede