Postlista

Här presenteras veckovis postlistan för kommunens samtliga diarier.

För att få mer information om något ärende, kontakta respektive förvaltning. Se förkortningen på diarienumret längst till vänster på postlistan.

Under jul- och nyårshelger kontakta kommun@tanum.se, för att begära ut handlingar.

Filer

 

Nämnd

Telefon

E-post

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)

0525-180 00

bun.diarium@tanum.se

Kommunstyrelsen (KS)

0525-180 00

ks.diarium@tanum.se

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN)

 

mbn.diarium@tanum.se

- Planavdelningen

0525-180 00

 

- Bygglovsavdelning

0525-180 00


- Miljöavdelningen

0525-180 00

 

Omsorgsnämnden (ON)

0525-180 00

on.diarium@tanum.se

Revisionen (REV)

0525-180 00

rev.diarium@tanum.se

Tekniska nämnden (TN)

0525-180 00

tn.diarium@tanum.se

Tanums Bostäder AB (TBAB)

0525-180 00

info@tanumsbostader.se

Tanums Hamnar AB (THAB)

0525-180 00

info@tanumshamn.se

 

E-post hanteras som brev, inkommande fax eller motsvarande offentlig handling.