Vad tycker du om verksamheten i Tanums kommun?

Ikon: Glaskula med pratbubblor

Vi vill veta vad du tycker om verksamheten i Tanums kommun.

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger.

Hur gör jag?

Du kan skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst. Du kan också lämna dina synpunkter via telefon, brev eller personliga möten. Via kommunens kundcenter på 0525-180 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Till e-tjänsten för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du lämnat namn, adress och telefonnummer (nödvändigt om du vill ha svar) kommer du inom två arbetsdagar att få en bekräftelse på att din synpunkt är mottagen. Om din fråga blir ett ärende kommer du även i bekräftelsen att få information om diarienummer, handläggare, samt eventuell vidare ärendegång.

OBS! Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska heller inte användas vid felanmälan.

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Lämnade personuppgifter kommer att databehandlas. Detta gör vi för att kontakten med dig ska underlättas.

Om du inte blir nöjd med svaret

Om du inte är nöjd med svaret ska - på din begäran - dina synpunkter gå vidare till överordnad chef.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna den kommunala förvaltningen.

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg till äldre, funktionshindrade och personer med behov av stöd.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för all utbildning till och med gymnasienivå, barnomsorg och förskola samt bibliotek.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom till exempel renhållning, vatten och avlopp, vägunderhåll med mera.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggfrågor.