Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du information om våra styrelser och nämnder och deras möten och protokoll. Kommunfullmäktige, som är vårt högsta beslutande organ, sammanträder en gång varje månad. Så gör även de flesta nämnder.

Kallelser publiceras normalt cirka en vecka innan aktuellt sammanträde.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att närvara. Mötena sänds digitalt, här finns mer information om det.

Kungörelser om länsstyrelsens ärenden som berör Tanums kommun finns också i menyn.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede