Arbetsmarknad

Tanums kommun har länets mest företagsamma befolkning. Mer än 18 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag. Kommunens näringsliv utgörs av drygt 2 400 företag.  

De flesta företagen i Tanums kommun består av små- och medelstora företag. Enmansföretag utgör cirka 70 procent, upp till fyra anställda cirka 20 procent och företag med mer än fem anställda drygt 10 procent. Jord- och skogsbruk samt fiske utgör en femtedel av näringen. Tjänsteföretagen har ökat. Besöksnäring och handel har genom tillväxt på senare år växt och utgör också cirka en femtedel av näringen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede