Besöksnäringen skapar tillväxt och sysselsättning

Kajakpaddlare i solnedgång

Besöksnäringen har en central roll för utveckling i Tanums kommun och det är ett av kommunens uttalade mål att öka sin attraktivitet som besöksmål året runt. Besöksnäringen stärker både kommunens och regionens identitet och bidrar till att marknadsföra regionen nationellt och internationellt.

Besöksnäringen är framtidens näring
Besöksnäringen har växt kraftigt under 2000-talet, man utnämner den som ny basnäring för Sverige. Idag är besöksnäringen Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde som vida överstiger många av våra traditionella exportindustrier. Tillväxten ser dessutom inte ut att avta, dess exportvärde ökar i snabbare takt än Sveriges totala export. En nationell vision är att fördubbla besöksnäringens omsättning till år 2020. Bohuslän är utpekat som en viktig destination i det högt uppsatta målet då det här finns unika förutsättningar för utveckling.

Jobbskapare
Många invånare i Tanums kommun har sin sysselsättning kopplad till besöksnäringen. Den är betydelsefull för jobbskapandet, och den öppnar dörrar till arbetsmarknaden. Under 2000-talet har den varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Besöksnäringen ger arbete åt cirka 551 personer på årsbasis i Tanums kommun.
Idag bedöms vart 11:e jobb i världen finnas i besöksnäringen. Den fyller även en viktig funktion för grupper som vanligtvis har svårt för att hitta sitt första jobb. Fler ungdomar, lågutbildade och utrikesfödda finns i besöksnäringen än i jämförbara branscher. Besöksnäringen är en inkluderande näring med låga trösklar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede