Varför etablera företag i Tanums kommun?

Sandviksholms fyr
Inlandsbild

Tanum är den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland enligt Svenskt Näringslivs ranking. Kommunen som har 13 000 invånare har fler än 2 600 företag. Här finns både närheten till havet och den vackra kustremsan, och även landsbygd, skog, hav och sjöar.

Strategiskt läge
Närheten till E6:an är viktig för transporter till och från företagen. 2015 blev den sista sträckan av E6 klar för trafik, därmed är det motorväg från Köpenhamn till Oslo.
För näringslivet är det även fördelaktigt med närheten till Norge och den norska marknaden.

Näringslivet i vårt område har på många olika sätt ett rikt utbyte med vårt grannland.

På landsbygden pågår fiberutbyggnad för fullt.

Näringslivet i Tanum
Tanums kommun har länets mest företagsamma befolkning. Nära var femte person i befolkningen ansvarar på något sätt för ett företag. Denna siffra har dessutom ökat de senaste åren. Tanum tillhör de kommuner som både har flest företag i relation till invånarantalet och där det startas flest nya företag.

Kommunens näringsliv utgörs av drygt 2 600 företag.
De flesta företagen i Tanums kommun består av små- och medelstora företag. Enmansföretag utgör cirka 70 procent, två till fyra anställda cirka 20 procent och företag med fler än fem anställda drygt 10 procent. Jord- och skogsbruk samt fiske utgör en femtedel av näringen. Tjänsteföretagen har ökat och fortsätter att öka. Besöksnäring och handel har genom tillväxt på senare år växt och utgör också cirka en femtedel av näringen.

I Tanumshede ligger Tedacthuset, kommunens Företagsarena och företagshotell. Gamla Extra Films lokaler har bytt skepnad, från industri till ett företagshotell och även ett gym. Derome har förvärvat den gamla IAC-fabriken och etablerat takstolsproduktion och bygghandel där.

Bland de större tillverkande företagen finns Tetra Pak i Fjällbacka, Nordan i Tanumshede och Aven i Rabbalshede.

Besöksnäringen
Besöksnäringen är viktig i Tanums kommun. Det pågår ett omfattande destinationsutvecklingsarbete i Bohuslän vilket Tanum deltar i, ”Ett enat Bohuslän”. Målet är att skapa en exportmogen och enad destination, att locka fler utländska och svenska besökare, förlänga säsongen samt öka omsättningen hos företagen inom besöksnäringen.

Fjällbackaskärgården och maten från havet får mycket uppmärksamhet i internationella medier för sin unikitet och kvalité. TanumStrand är den största hotellanläggningen mellan Oslo och Göteborg.

Kulturen är en viktig besöksanledning i Tanums kommun. Världsarvet och Vitlycke museum har cirka 100 000 besökare per år varav flertalet är utländska gäster från hela Europa. Gerlesborgsskolan har ett grundmurat rykte som konstskola, deras verksamhet firade nyligen 70 år.
 
Handel
Även handeln växer. Tanum Shoppingcenter med cirka 60 butiker öppnade i mitten av november 2014 vid E6:an. Med tanke på deras läge mitt i världsarvet har de valt att bygga sin visuella profil med koppling till hällristningar. I handelsområdet finns även ytterligare etableringar; Bland andra butiken Happy Price, Besikta, Tanum Däckcenter och Strömstad-Tanum Buss.

Sportshopen, Nordens största sportbutikskedja, öppnade sin stora flaggskeppsbutik på 14 000 kvm söder om Grebbestad 2012.

Förutom de större etableringarna finns även gemytliga butiker centralt i samhällena.

Samverkan
Det pågår ett kontinuerligt lokalt samarbete med Tanum Turist, Företagarna och andra organisationer och föreningar. Näringslivsenheten anordnar diverse aktiviteter och nätverksträffar för att uppmuntra samverkan och skapa mötesplatser. Regionalt sker ett tätt samarbete mellan näringslivsenheterna i Fyrbodalsområdet. Till stöd finns även de organisationer, "Företagens vänner", som finansieras av Fyrbodal.

Flytta till Tanums kommun
Havet, landskapet och kulturarvet har gjort Tanum känt och lockar många besökare från Sverige, Europa och övriga världen. Föreningslivet i Tanum är rikt och varierat, allt från golfbanor av hög klass till aktiva och livaktiga idrotts- och kulturföreningar. Tanums unika hällristningar med en plats på Världsarvslistan, bidrar också till att stärka den kulturella profilen. I havet utanför Tanum ligger Sveriges enda marina Nationalpark.

Landskapet inbjuder till en mängd fritidsaktiviteter såsom fiske, bad, jaktmöjligheter och naturupplevelser såväl vinter som sommar. På vintern åker man skidor i Ranebo eller Bullaren eller långfärdsskridskor på havet eller någon av alla sjöarna i Tanum. I Tanums kommun finns bra förskolor, grundskolor och ett gymnasium. Sammanfattningsvis lockar kommunen med en mycket god livskvalitet.

Vi vill gärna ge dig och ditt företag de bästa förutsättningar för att etablera din verksamhet i vår kommun. Om behov finns erbjuder vid dig ett möte med vår Lotsgrupp. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Tanums kommun – mittemellan Göteborg och Oslo. En tillväxtzon som är en del av Position Väst. Mer information om Position Väst.

Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede