Mark och lokaler

I Tanums kommuns samtliga större samhällen är målsättningen att det skall finnas tillgång till mark för företagsetableringar. Efterfrågan är för närvarande större än tillgången, men flera nya områden är under planering.

Totalt hanterar Tanums kommun totalt cirka 30 detaljplaner, som befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om detaljplan.

Nu görs en kraftsamling på 13 av dessa planer.
Bland dem finns plan om verksamhetsmark i varje samhälle; Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.

Här kan du hitta information avseende verksamhetsmark och lokaler både kommunla och privata.

Har du frågor avseende etableringar är du välkommen att ta kontakt med näringslivsutvecklare;
Jenny Åslund 0525- 18076

Verksamhetsmark

Lediga lokaler

Flygbild över Tanum Shoppingcenter

Kontakt

Näringslivsenheten

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede