Upphandlingar och inköp

Tanums kommun är en kommunal myndighet och måste därför följa Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (LOU). LOU gäller när kommunen köper varor och tjänster såväl som entreprenader.

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet med upphandlingar sker i samverkan med kommunens och bolagens verksamheter. Inom vissa upphandlingsområden samarbetar Tanums kommun med andra kommuner, bland annat Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Strömstad.

Pågående upphandlingar

Här hittar du kommunens och bolagens pågående upphandlingar: https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Portalen är gemensam för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Klicka på upphandlingen du är intresserad av. Om du är ny användare i TendSign: välj den gula knappen "registrera gratiskonto", annars logga in och hämta underlaget.

Pågående upphandlingar

Underlag till upphandlingarna hämtar du elektroniskt på respektive upphandlingslänk.

Översvämningsstrategi för Grebbestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 20 oktober 2020

Köksutrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 26 oktober 2020

Stabilisering samt uppförande av ny kaj i Fjällbackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sista anbudsdag 2 november 2020

Bemanningstjänster för sjuksköterskor och övrig vårdpersonallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dynamiskt inköpssystem, anmälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Bemanningstjänster för socialsekreterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dynamiskt inköpssystem, anmälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Resultat av gjorda upphandlingar

För information om tilldelningsbesluten, det vill säga resultatet som säger vem som ska få kontrakt/avtal med kommunen, kontakta oss via inkop@tanum.se

Annonsering

Enligt lag ska upphandlingar annonseras i en nationell databas. Upphandlingarna i Tanums kommun och dess bolag annonseras på www.opic.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, här söker du på Tanums kommun eller bolagets namn Tanums Bostäder AB eller Tanums Hamnar AB. Kommunen publicerar förfrågningsunderlag på upphandlingar på sin hemsida. Upphandlingarna annonseras även i Björklövet och Veckovis.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Upphandling

Upphandlingsenheten

Sandra Morin
0525-180 78

Paula Kellett
0525-182 91

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede