Upphandlingar och inköp

Tanums kommun är en kommunal myndighet och måste därför följa Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LOU). LOU gäller när kommunen köper varor och tjänster såväl som entreprenader.

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet. Arbetet med upphandlingar sker i samverkan med kommunens och bolagens verksamheter. Inom vissa upphandlingsområden samarbetar Tanums kommun med andra kommuner, bland annat Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Strömstad.

Pågående upphandlingar

Här hittar du kommunens och bolagens pågående upphandlingar: https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Portalen är gemensam för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.

Klicka på upphandlingen du är intresserad av. Om du är ny användare i TendSign: välj den gula knappen "registrera gratiskonto", annars logga in och hämta underlaget.

Pågående upphandlingar

Underlag till upphandlingarna hämtar du elektroniskt på respektive upphandlingslänk.

Kontorsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 6 december 2021

Ramavtal för asfalt och beläggningsarbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 9 december 2021

Surfplattor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 14 december 2021

Lisabacken Hamburgsund, nybyggnad av VA-ledningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 22 december 2021

Renovering Fiskekajen Badholmen, Fjällbacka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 22 december 2021

Leksaker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista anbudsdag 24 januari 2022

Personbilar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dynamiskt inköpssystem (DIS), anmälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

Bemanningstjänster för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dynamiskt inköpssystem (DIS), anmälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Bemanningstjänster för socialsekreterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dynamiskt inköpssystem (DIS), anmälan sker löpande. Avser Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum

Resultat av gjorda upphandlingar

För information om tilldelningsbesluten, det vill säga resultatet som säger vem som ska få kontrakt/avtal med kommunen, kontakta oss via inkop@tanum.se

Annonsering

Enligt lag ska upphandlingar annonseras i en nationell databas. Upphandlingarna i Tanums kommun och dess bolag annonseras på www.opic.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här söker du på Tanums kommun eller bolagets namn Tanums Bostäder AB eller Tanums Hamnar AB. Kommunen publicerar förfrågningsunderlag på upphandlingar på sin hemsida. Upphandlingarna annonseras även i Björklövet och Veckovis.