Äldre

För dig som är äldre och bor i Tanums kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Du kan få stöd och hjälp med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

I första hand ges hjälpen i ditt hem i form av hemtjänst, matleverans och trygghetslarm. När du inte kan bo kvar i ditt hem längre har du möjlighet att ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Målsättning

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Insatserna ska vara individuellt utformade så att den enskilde stärks i att leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Hemsjukvård

Hemsjukvården, telefon-
sköterska
0525-185 51
Telefontid mån-fre 8-16
Övrig tid telefonsvarare

Vårdplaneringssköterska
0525-185 36

Områdeschef
Tel: 0525-181 75