Ekonomi, socialbidrag

Försörjningsstöd

Den som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat och utbetalning görs först efter en individuell bedömning.

En ansökan om försörjningsstöd krävs och det innebär alltid att en socialsekreterare gör en utredning för att kunna fatta beslut.

Försörjningstödet är utformat så att det finns ett fastställt belopp för varje familj, olika stort beroende på hur många personer man är i familjen och - om man har barn - hur gamla barnen är. Detta belopp kallas för riksnorm och är detsamma oavsett var i Sverige man bor. Riksnormen ska räcka till: mat, kläder och skor, hälsa och hygien, tidning, telefonräkning, Tv-licens, förbrukningsvaror och fritid. Till detta belopp läggs kostnader för bostad, el, fackavgift, läkarvård och medicin, hemförsäkring, arbetsresor med mera.

Dina utgifter jämförs sedan med dina inkomster. Om inkomsterna är lägre än det belopp vi räknar med är det minsta du och din familj behöver kan du få ekonomiskt bistånd för att komplettera dina egna inkomster. Denna beräkning görs månadsvis.

Villkor

Rätten att få ekonomiskt bistånd är inte villkorslös. För att få försörjningsstöd måste du göra allt du kan för att försörja dig själv.

  • Om du är arbetslös krävs att du är anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande samt tar erbjudet arbete eller sysselsättning.
  • Om du är sjuk kräver vi att du har kontakt med läkare för sjukskrivning, oavsett om du uppbär sjukpenning eller inte.
  • Om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta kräver vi att du tar emot vård, behandling, sysselsättning etc. som vi bedömer kan vara en bit på väg till egen försörjning för dig.

Det kan krävas att du byter ett dyrt boende till ett billigare, att du använder sparade medel eller att du säljer värdefulla tillgångar till exempel fritidsbåt/sommarstuga.

Vet du inte vem du ska kontakta på kommunen kan du ringa kundcenter telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede