Familj, barn och ungdom

Omsorgsförvaltningens individ- och familjeomsorg arbetar i huvudsak med utrednings — och biståndsinsatser riktade till barn, ungdomar och föräldrar samt till personer med beroendeproblematik.

Individ- och familjeomsorgen handlägger även ekonomiskt bistånd samt familjerättsärenden.

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede