Anhörigstöd

Enligt lag ska kommunerna erbjuda stöd till anhöriga för att underlätta för den som vårdar eller stödjer någon som är långvarigt sjuk, äldre eller någon som har funktionshinder.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som ger vård eller omsorg. Anhörigstöd kan exempelvis ske mellan föräldrar och barn eller vuxna och deras föräldrar. Det kan också handla om hjälp mellan makar, syskon, grannar eller nära vänner.

Vilket stöd kan jag få?

Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Det kan till exempel innebära att du kan få:

  • någon att samtala med för råd och stöd, enskilt eller i grupp
  • träffa andra i liknande situation genom att delta i gruppaktiviteter
  • information
  • delta i föreläsningar eller utbildningar

Anhörigstödet ska vara en stödjande resurs för dig. Innehållet formar vi tillsammans och vi tar gärna emot förslag och idéer. Stödet erbjuds endast till vuxna personer över 18 år.

Kontaktinformation

Anhörigsamordnare

Ann-Louise Rultén

Anhörigstödet är bemannat måndag-fredag 08.00-16.30
Telefon: 0525-180 81
E-post: anhorigstod@tanum.se