Hjälpmedel och bostadsanpassning

Rehabilitering/kommunrehab

Vid nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan du få hjälp med rehabilitering av kommunrehabs arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Syftet med rehabiliteringen är att klara det dagliga livet så bra som möjligt.

För att få stöd och hjälp via kommunen behöver du ha kommunal hemsjukvård eller bo i kommunens särskilda boenden.

I annat fall kontaktar du en rehabmottagning i primärvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpmedel

Du som har kommunal hemsjukvård eller bor på särskilt boende och har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel, exempelvis rollator, förhöjningar till stolar och rullstol, för att klara vardagen bättre.

Det är främst arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som bedömer ditt behov av hjälpmedel. Personliga hjälpmedel i det dagliga livet är en del av rehabiliteringsarbetet och förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats.

Alla hjälpmedel är till låns och skall lämnas tillbaka när behovet har upphört.

Om bedömningen visar att hjälpmedelsbehovet inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du köpa ditt hjälpmedel själv. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter kan ge råd om produkter som du kan köpa.

På Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur det går till för att få ett hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag där syftet är att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.​

​Vem är berättigad?

Om du på grund av varaktig sjukdom eller varaktig funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad kan du söka bidrag hos kommunen. Bidrag ges endast till permanenthus (ej fritidshus) och enbart till personer som är mantalsskrivna i kommunen. Om man flyttar inom eller till kommunen är det viktigt att välja bostad med stor omsorg enligt 9§ i Lagen om bostadsanpassingsbidrag.

Så används bidraget

Bidraget används till nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Anpassningen ska ha en klar koppling till funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om de åtgärder du söker för behöver vidtas av andra skäl än funktionsnedsättning till exempel renovering av en bostad.

Några exempel på bostadsanpassning inomhus är att utjämna eller ta bort trösklar, bredda dörrar, anordna duschplats istället för badkar, montera spisvakt, sätta in specialhissar samt förstärka belysningen. Exempel på bostadsanpassningar utomhus kan vara ramper eller specialhiss.

För att bevilja spisvakt ska någon av följande förutsättningar finnas:

  • Sökanden ska vara utredd eller vara under utredning hos läkare för minnesproblematik
  • Sökanden ska ha en dokumenterad minnesskada med dokumenterad minnesnedsättning
  • Ett allvarligt tillbud ska ha inträffat som kan verifieras av hemtjänst eller sjukvård

Kraftig oro hos närstående eller anhörig är inte tillräckliga skäl för att bevilja bostadsanpassingsbidrag för spisvakt.

Ansökan

Ansökningsblankett finns både som e-tjänst och pappersblankett för utskrift.

Till ansökan via e-tjänst kan intyg som styrker funktionsnedsättningen och att åtgärderna är nödvändiga bifogas digitalt. Det går även att skicka intyg via post.

Medgivande från fastighetsägare

I de fall du inte äger bostaden eller står för hyreskontraktet själv krävs medgivande från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare. Blankett och e-tjänst för medgivande finns i våra e-tjänster och blanketter. Om det är flera fastighetsägare så måste samtliga skriva under, använd då istället pappersblanketten.

Ansökan och intyg skickas till:
Tanums kommun
Handläggare för bostadsanpassning
457 81 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bostadsanpassning

0525-185 79

Besöks/postadress
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede

Hjälpmedel/kommunrehab

0525-185 75
Telefontid måndag-fredag 9.00-10.00

Besöks/postadress
Hedevägen 2
457 30 Tanumshede