Missbruk och våld

Missbruk- och beroendevård

Upplever du att du själv eller någon närstående har problem med alkohol, narkotika, spel, beroendeframkallande medel eller annat missbruk är du välkommen att kontakta socialtjänstens enhet för missbruk- och beroendevård. Vi arbetar med personer som har någon form av missbruksproblem.

Du kan boka en tid med en socialsekreterare för ett rådgivande samtal via telefon 0525-180 00.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder.  Socialtjänsten kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser både för våldsutsatta och för våldsutövare.

Under kontorstid kan du alltid nå en socialsekreterare för att få hjälp via telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede