Sjukvård och tandvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. I kommunal hälso- och sjukvård ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Hemsjukvård

Telefonsjuksköterska
0525-185 51
Telefontid mån-fre 8-16

Vårdplaneringssköterska
Telefon 0525-185 36

Områdeschef
Telefon 0525-181 75