TanumsPorten

ELEV - Grundskole & gymnasieelever loggar in här.
Medborgare - Här finns länkar till Tanums kommuns olika e-tjänster.
Medarbetare loggar in här.
Externa användare loggar in här.
Vårdnadshavare - Föräldrar och vårdnadshavare till elever i någon av Tanums kommuns skolor loggar in här.
Medarbetare med USB-nyckel loggar in här.
Förtroendevald - Förtroendevalda med tillgång till interna system loggar in här.
Medarbetare med Invisible Token