Utbildning & barnomsorg

Utbildningen i förskola och skola ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter präglas av förtroende, ansvar, respekt och omtanke.

Barn- och utbildningsnämnden är politiskt ansvarig för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du söka politiker. Länk till annan webbplats.

Via rubrikerna i menyn hittar du mer information om våra olika förskolor och skolor.

Här hittar du Skolverkets information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna. Länk till annan webbplats.