Allmän förskola

Alla barn från 3-5 år erbjuds plats i förskolan från höstterminen det år de fyller 3 år.

Förskolan omfattar minst 525 timmar per år, 15 timmar per vecka och följer grundskolans läsårstider Länk till annan webbplats..

Allmän förskola är gratis. För de 3-5 åringar som redan går i förskola räknas 15 timmar bort från underlaget för avgiften från 1 september till 31 maj.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att varje rektor får bestämma vilka tider barnen får gå i allmän förskola. Det kan vara olika tider på förskolorna i kommunen eftersom man måste ta hänsyn till hur många barn som kan vara i gruppen samtidigt. Om barnen är i förskolan 4 timmar, eller längre per dag, får de äta lunch.

Frågor besvaras av ansvarig rektor i ditt område

Kontaktuppgifter för förskolechefer med ansvar för den allmänna förskolan:Tanumshede


Nathalie Andersson

0525-183 28Backa och Tanumshede


 Johanna Hurtig

0525-186 70Hamburgsund


Pernilla Johansson

0525-184 03 Grebbestad 


Annelie Hasselgren

0525-184 70Rabbalshede och Fjällbacka


Katarina Krokström

0525-182 26


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede