Kommunala aktivitetsansvaret

För de ungdomar som inte påbörjar, avbryter eller står i ett byte av nationellt gymnasieprogram ansvarar kommunen för att hjälpa och stötta i att hitta en lämplig aktivitet. Vår målsättning är att alla ungdomar ska ha en gymnasieexamen och vägen dit kan se olika ut för olika personer. Därför samarbetar vi med studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsenhet, ungdomsmottagning med flera för att hitta en väg som passar just dig. Aktivitetsansvaret rör ungdomar som:

  • är folkbokförda Tanums kommun
  • fullgjort sin skolplikt (grundskola)
  • inte fyllt 20 år
  • inte genomfört eller fullföljt nationellt program på gymnasieskola eller motsvarande

Är du en av dessa ungdomar, förälder till eller nära anhörig, är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Du får gärna också höra av dig om du misstänker att din ungdom kan komma att beröras av aktivitetsansvaret.

Kommunen behöver enligt skollagen 29 kap 9§ hålla sig informerad om vad ungdomar som inte läser på gymnasieskola gör samt hur de kan återgå till studier. Denna information samlas i första hand in från skolor och vårdnadshavare, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Öppnas i nytt fönster..

Den första kontakten och kartläggningen av behov står samordnare för. Sedan arbetas en individuell planering fram tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare (om ungdomen är under 18 år), för att sedan påbörja en eller flera aktiviteter.

Länkar:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunala aktivitetsansvaret

Veronica Isaksson
Samordnare
0721-45 53 45
Telefontid: Tisdag 9.00-11.30, fredag 13.00-16.30

Liselott Alm
Administratör
Telefon 0525-182 20
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00

Besöksadress

Tanums Gymnasieskola
Granvägen 1
457 30 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Barn- och utbildningskontoret
457 81 Tanumshede