Kvalitet och utveckling

Skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Som ett led i detta arbete görs kvalitetsuppföljning läsårsvis.

Varje år görs föräldraenkäter i förskola samt i grundskolans årskurs 2,5 och 8. Varje år görs också en elevenkät i åk 3-9. Vartannat år görs föräldraenkäter i familjedaghem och fritidshem.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede