Studie- och yrkesvägledning

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Alla elever ska ges kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Grundskola

Studie- och yrkesvägledaren har ett särskilt ansvar för att stödja och förbereda eleverna inför kommande studier och inom grundskolan innebär det att studie- och yrkesvägledaren:

 • deltar i skolans elevhälsoteam (7-9)
 • deltar på föräldramöten och ansvarar för att informera om gymnasiet till elever och vårdnadshavare.
 • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval, genom vägledande samtal och information rörande studie- och yrkeslivsorientering
 • genomför motiverande samtal med elever vid behov
 • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
 • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal om möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
 • samordnar praktisk arbetslivsorientering (prao) i år 8 och år 9.
 • samordnar övriga aktiviteter så som arbetsmarknads-unskap, studiebesök med mera
 • stöttar elever i behov av särskilt stöd vid eventuell praktik
 • informerar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
 • samverkar med närsamhälle för att skapa nätverk

Frågor angående gymnasievalet och annan studievägledning besvaras av Johanna Norderby, telefon 0525-185 77

Gymnasieskola

Studie- och yrkesvägledare på Tanum gymnasium kan nås på telefon 0525-182 30, e-post syv.futura@tanum.se

Kommunal vuxenutbildning

Studie- och yrkesvägledare på kommunal vuxenutbildning kan nås på telefon 0525-182 30, e-post syv.futura@tanum.se

Studie- och yrkesvägledaren inom kommunal vuxenutbilning arbetar med:

 • studieplanering och diskussion kring val
 • behörighets- och betygsfrågor
 • information om kurser, utbildningar och sökvägar
 • information om CSN:s olika bidrag och lån.

Studievägledare är bra på att hjälpa dig med:

 • Att hitta information - kan vara svårt att överblicka
 • Att fatta beslut - har du valångest, svårt att prioritera?
 • Att få hjälp på vägen - avstämning, samtal och stöd
 • Att skapa motivation - hur går du vidare, framåt?
 • Att förstå dina förmågor - vad är bra för mig?
 • Att få reflektera - hur vill jag leva, vart vill jag?
 • Att bli bekräftad - att få professionell återkoppling

Utbildningsguiden

Skolverket har en utbildningsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vänder sig till elever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare. Där finns information och verktyg för att underlätta val av skola och utbildning. Vidare finns det:

 • sökfunktioner för att hitta och jämföra skolor och utbildningar
 • verktyg för att jämföra behörigheter från gymnasieprogrammen
 • beskrivningar av skolsystemet
 • fakta om skolval och
 • tips och råd om vad man kan tänka på när man ska välja skola och utbildning.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gymnasieverksamhet

Tillförordnad skolchef och rektor
Ann-Brit Oseland-Karlsson
0525-181 99

Biträdande rektor
Astrid Nyberg
0525-182 68

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Bogren
0525-182 30
Telefontid:
Måndag, onsdag, fredag 9.00-10.00
Drop in måndag, onsdag, fredag 8.00-9.00
Tisdagar - frånvarande/tjänsteresa

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via syv.futura@tanum.se

Expeditionen
Liselott Alm
Telefon 0525-182 20
Telefontid:
Måndag och tisdag 9.00-10.00
Onsdag 13.00-14.00
Torsdag och fredag 9.00-10.00
Drop in-besök vardagar 8.00-9.00

Övrig tid är bokningsbar tid möte/telefon.
Bokning sker via expedition.futura@tanum.se

Skolsköterska
Monica Kjellstorp
0525-182 02

Personal

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede