Trygghet i förskola och skola

Trygghet är betydelsefullt för hur barn och elever lyckas i förskola och skola. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan barn, elever och personal samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

Alla som arbetar i förskola och skola ska motverka alla former av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering Alla förskolor och skolor har en Plan mot kränkande behandling och plan för aktiva åtgärder mot diskriminering.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 31 Tanumshede