Trygghet i skolan

Det som föräldrar bedömer som den viktigaste frågan i skolans föräldraenkät är barnens trygghet. Det har visat sig i viktningen i den föräldraenkät som har genomförts under många år i Tanums kommun. De flesta föräldrar bedömer också att eleverna är trygga.

Det krävs att alla som arbetar i skolan motverkar alla former av kränkande behandling (t.ex. mobbning) och diskriminering för att nå målet att alla elever ska känna sig trygga. I skolornas planer mot kränkande behandling och diskriminering, kan du läsa mer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede